VBRC 4th TEST RUN

Saturday, July 18, 2020 14:47 (GMT+7) - Start list

Race info
Sport: Running
Location: Ho Chi Minh City, Viet Nam
Start type: Mass start
Racers: 40
Updated: Saturday, July 18, 2020 14:48 (GMT+7)
Race notes
Dùng danh sách này nhé
Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

VBRC 4th TEST RUN

Bib Racer name
Distance Category Wave Age Gender Start time
5001 Phú Cường NGUYỄN 32 M
5002 Thanh CHUNG 30 M
5004 Quý NGUYỄN THANH 32 M
5006 Duy PHAM 31 M
5009 Tien HIEU 42 M
5015 Do LOI 38 M
5016 Phuc BUI 35 M
5020 Đặng Phúc ĐỨC 37 M
5026 Thứ NGUYỄN 47 M
5028 Trúc TRẦN THANH 34 M
5030 Xuân Toàn ĐẶNG 39 M
5035 Hieu LO 33 M
5036 Trung CHU 42 M
5038 Lâm Anh TUẤN 48 M
5039 Vu VU 34 M