VBRC 4th TEST RUN

Saturday, July 18, 2020 14:47 (GMT+7) - Start list

Race info
Sport: Running
Location: Ho Chi Minh City, Viet Nam
Start type: Mass start
Racers: 40
Updated: Saturday, July 18, 2020 14:48 (GMT+7)
Race notes
Dùng danh sách này nhé
Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

VBRC 4th TEST RUN

Bib Racer name
Distance Category Wave Age Gender Start time
5001 Phú Cường NGUYỄN 32 M
5002 Thanh CHUNG 30 M
5004 Quý NGUYỄN THANH 32 M
5005 Anna PHAM 31 F
5006 Duy PHAM 31 M
5007 Thao NGUYEN 31 F
5008 Dinh HUYEN 34 F
5009 Tien HIEU 42 M
5010 Vân BÀNH 31 F
5011 Le DUNG 35 F
5012 Tang LEN 37 F
5013 Hoài PHAN 38 F
5014 Đoàn THỊ NGỌC THU 44 F
5015 Do LOI 38 M
5016 Phuc BUI 35 M
5017 Milk CANDY 39 F
5018 Thuy NGA 36 F
5019 Tracy NHAN 38 F
5020 Đặng Phúc ĐỨC 37 M
5021 Nụ PHẠM 38 F
5022 Nguyên BÙI 22 F
5023 Van BUI 34 F
5024 Duyen NGUYEN 36 F
5025 Tố Loan NGUYỄN LÊ 32 F
5026 Thứ NGUYỄN 47 M
5027 Trang NGUYỄN 32 F
5028 Trúc TRẦN THANH 34 M
5029 Thanh VU 30 F
5030 Xuân Toàn ĐẶNG 39 M
5031 Thương ATISO 33 F
5032 Thu TRANG 29 F
5033 Anh NGUYEN NGOC 28 F
5034 Tina TRUCNGUYEN 28 F
5035 Hieu LO 33 M
5036 Trung CHU 42 M
5037 Trần THUÝ LAN 46 F
5038 Lâm Anh TUẤN 48 M
5039 Vu VU 34 M
5040 Hạnh NGUYỄN 47 F
5555 Nguyen THI KIEU LIEN 41 F