Beh starej školy Lamač-Stupava 20.ročník

Saturday, November 7, 2020 10:00 (GMT+1)

Event info
Sport: Running - trail
Location: Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)
Registrations: 12
Registration closes: Thursday, November 5, 2020 22:00 (GMT+1)
Organized by: OZ SALUTE
Event website: https://www.facebook.com/obcianskezdruzenieSALUTE/
Event notes

20. ročník Beh Lamač Stupava - 07.11.2020



OZ SALUTE srdečne pozýva všetkých nadšencov lesného benu na tradičný 20. ročník Beh Lamač Stupava, ktorý sa uskutoční dňa 07. novembra 2020.


Dátum: 07.11.2020, 10:00 hod.
Dĺžka trate: 18,5km
Prevýšenie: 600m
Povrch: lesný terén
Prezentácia: na mieste štartu od 8:00 do 9:30 hod.

Registrácia/Štartovné:

REGISTRÁCIA IBA ONLINE!!! Uzatvorenie registrácie bude 05.11.2020 o 22:00 hod.
NA MIESTE NIE JE MOŽNÉ SA REGISTROVAŤ, JE MOŽNÉ IBA UHRADIŤ REGISTRÁCIU!


Úhrada štartovného do 02.11.2020 prevodom na účet SK07 1100 0000 0029 4304 5174
(do poznámky uviesť meno a priezvisko pretekára) 12,00 €
Úhrada štartovného na mieste pri preberaní štartového čísla: 15,00 €

Miesto konania/štartu: Bratislava Lamač, ul. Na Barine (pri Reštaurácii u Hassa)
Štart: 10:00 hod. (9:50 hod. Beh so psom)
Cieľ: Penzión Intenzíva Stupava

Kategórie:
M, M40, M50, M60, Z, Z40; Z50, Z60
Beh so psom Ženy/Beh so psom Muži
Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.

Trať: Beží sa z Lamača po červenej turistickej značke a nad Mariánkou sa trať napája na žltú turtistickú značku.

Občerstvenie: v cieli palacinky, voda, čaj a ovocie

Ceny: Každý účastník si odnesie účastnícku medailu. Prví traja bežci v každej kategórii budú vecne ocenení.

Prevoz osobných veci zo štartu (Lamač) do cieľa (Stupava) je zabezpečený.
Organizátor nezodpovedá za stratu osobných vecí.
Preteky sa budú konať za každého počasia.

Šatne: Možnosť prezlečenia v penzióne Intenzíva

Informácie: na tel.č: 0911 123 711 alebo email: lesnybehstupava@gmail.com

Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

Webscorer account
Who are you registering?
Team name
 
First name
 
Last name
 
Email address
 
Year of birth
           
Gender
 
Club name


   
Mesto
 
Vzdialenosť
 
Kategória
 
Please review the waiver provided by the event organizer and click the check box below to accept it. Print waiver
Čestne vyhlasujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé.
Čestne vyhlasujem, že som oboznámený s
propozíciami súťaže.
Čestne vyhlasujem, že som oboznámený so spôsobom
spracúvania mojich osobných údajov.
Česte vyhlasujem, že som dostatočne pripravený na štart na podujatí, vyhlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Som si vedomý, že podujatie tohto charakteru kladie na moju osobu zvýšenú fyzickú aj psychickú záťaž a vyhlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť. Vyhlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť a riziká spojené s mojou účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi či ďalším partnerom podujatia a všetkým tretím osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľajú na podujatí, pred, počas ako aj po podujatí.
Vyhlasujem, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb.

Týmto udeľujem súhlas na vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových,
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na
podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných
telekomunikačných kanáloch a sociálnych sieťach pre prezentačné účely organizátora.
Meno a priezvisko zákonného zástupcu