Adventure duatlon Těchlovice 2020

Saturday, June 27, 2020 09:30 (GMT+1)

Event info
Sport: Duathlon - bike and run
Location: Těchlovice, Czech Republic
Registrations: 1
Registration closes: Thursday, June 25, 2020 23:59 (GMT+1)
Organized by: SPORTeM.info
Event website: http://www.sportem.info/akce/adventure-duatlon-techlovice/
Event notes
Prosíme o registraci předem, ať víme na kolik závodníků se máme připravit :-)
Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

Webscorer account
Who are you registering?
Team name
 
First name
 
Last name
 
Email address
 
Year of birth
           
Gender
 
Club name


   
Phone #
 
Místo bydliště
 
Trať
 
Kategorie
 
Please review the waiver provided by the event organizer and click the check box below to accept it. Print waiver
Podáním přihlášky k akci účastník bere na vědomí, že:
Každý startuje na vlastní nebezpečí.
Akce se koná bez omezení silničního i lesního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat veškeré možné i nemožné předpisy.
Akce se koná v přírodě a tedy je zakázáno jakkoli poškozovat životní prostředí.
Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s potvrzením rodičů, příp. trenéra apod.
· Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu nebo třetím osobám před a během závodu.
· Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.
· Účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele akce podle zákona č. 101/2000.
· Účastník souhlasí s pořizováním a zveřejňováním fotografii.
Jméno zákonného zástupce.