Kalmar Indoor Mini Tri

Saturday, March 7, 2020 18:00 (GMT+1)

Event info
Sport: Triathlon
Location: Kalmar, Sweden
Registration closes: Thursday, March 5, 2020 23:59 (GMT+1)
Organized by: Team Dragstras
Event website: www.kalmarindoorminitri.com

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

Webscorer account
Who are you registering?
Team name
 
First name
 
Last name
 
Email address
 
Age on event date
Gender
 
Emergency contact name
 
Emergency phone #
 
Category
 
Please review the waiver provided by the event organizer and click the check box below to accept it. Print waiver
Deltagande i Kalmar Indoor Mini Tri sker på egen risk och vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under något av våra tavling.

Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller regler eller instruktioner som tillämpas vid loppet.

Trimate AB är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighets beslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera ett lopp).

Om ett av våra lopp ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från Trimate AB.
Name of parent or guardian who approves this activity