12kmVPBank

Sunday, December 16, 2018 07:21 (GMT+7) - Preliminary results

Race info
Sport: Running - road
Location: Ho Chi Minh City, Viet Nam
Start type: Mass start
Racers: 29
Laps: 4
Timed on: iPhone
Timed with: Webscorer PRO 3.1
Updated: Sunday, December 16, 2018 09:26 (GMT+7)

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

12kmVPBank

Place Bib Racer name Category Gender Lap 1
1 12011 Nguyễn Hoàng Minh M 15:15.9 -+0.00%100.00%
2 12024 Nguyễn Lâm Trường Thịnh M 15:44.4 +0:28.5+3.11%96.98%
3 12004 Đào Xuân Sơn M 16:27.4 +1:11.5+7.81%92.76%
4 12023 Trần Trí Đoàn M 19:41.3 +4:25.4+28.98%77.53%
5 12034 KUNAL UJAWANE M 19:46.6 +4:30.7+29.56%77.19%
6 12033 Ajay Gandotra M 19:48.7 +4:32.8+29.78%77.05%
7 12001 Jatinder Datt M 19:58.0 +4:42.1+30.80%76.45%
8 12020 Trinh Trung Thành M 20:26.9 +5:11.0+33.96%74.65%
9 12025 Nguyễn Văn Thành M 20:28.1 +5:12.2+34.09%74.58%
10 12018 Bùi Quang Hoà M 20:31.1 +5:15.2+34.41%74.40%
11 12032 Ngô Hải Quyền M 20:32.7 +5:16.8+34.59%74.30%
12 12019 Lê Tùng Sơn M 20:44.0 +5:28.1+35.82%73.63%
13 12038 Hồ Đình Đạm M 21:48.7 +6:32.8+42.89%69.99%
14 12044 Nguyễn Chí Thành M 22:36.0 +7:20.1+48.05%67.54%
15 12021 Amrit PalSingh Kapoor M 22:49.5 +7:33.6+49.53%66.88%
16 12008 Trần Hữu Cường M 22:51.6 +7:35.7+49.75%66.78%
17 12014 Trần Anh Dũng M 22:52.4 +7:36.5+49.84%66.74%
18 12028 Hồ Nghĩa Hoàng M 23:03.0 +7:47.1+51.00%66.23%
19 12043 Lê Hoàng Việt M 23:10.5 +7:54.6+51.82%65.87%
20 12015 Đặng Bá Long M 23:13.4 +7:57.5+52.13%65.73%
21 12036 Trần Minh Quang M 23:17.9 +8:02.0+52.63%65.52%
22 12016 NGUYỄN THẾ TĂNG M 23:35.4 +8:19.5+54.54%64.71%
23 12026 LÝ TỰ TRỌNG M 23:40.5 +8:24.6+55.09%64.48%
24 12002 Nguyễn Đức Toàn M 24:09.0 +8:53.1+58.21%63.21%
25 12022 Phạm Quốc Đạt M 25:35.0 +10:19.1+67.59%59.67%
26 12030 Châu Minh Ngọc M 26:29.4 +11:13.5+73.53%57.63%
27 12005 Phạm Bá Hinh M 26:47.7 +11:31.8+75.53%56.97%
28 12031 Lê Hồng Quân M 35:53.8 +20:37.9+135.16%42.52%
29 12039 Van Quoc Thien Huu M 1:02:16.5 +47:00.6+307.96%24.51%