LUT2017 - LUT Results Final

Saturday, August 19, 2017 00:00 (GMT+7) - Final results

Race info
Sport: Running - track
Location: Đồng Đò, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội, Viet Nam
Start type: Mass start
Racers: 12
Laps: 7
Timed on: iPad
Timed with: Webscorer PRO
Updated: Monday, August 21, 2017 10:55 (GMT+7)
Organized by: Ultra Holic
Race website: fb.com/ultraholic

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

LUT2017 - LUT Results Final

Place Bib Racer name Affiliation Category Gender Lap 1
1 182 Klaudia Maria Salamon --  40- F 1:21:10.3 -+0.00%100.00%
2 102 Nguyễn Thị Đường HBR  40- F 1:22:23.9 +1:13.6+1.51%98.51%
3 187 Nguyễn Thị Phương --  40- F 1:23:00.9 +1:50.6+2.27%97.78%
4 133 Nguyễn Thị Bích Thuỷ SVCLB  40- F 1:26:28.0 +5:17.7+6.52%93.88%
5 208 Nguyen Thi Tieu Phuong Salomon  40+ F 1:29:33.6 +8:23.3+10.33%90.63%
6 136 Lê Thị Ngọc --  40- F 1:30:20.7 +9:10.4+11.30%89.85%
7 107 Nguyễn Thị Thu Phương HBR  40- F 1:40:55.3 +19:45.0+24.33%80.43%
8 199 Bui Thi Van Anh --  40- F 1:41:04.8 +19:54.5+24.53%80.30%
9 192 Phạm Thị Thọ Đô Tõm  40+ F 1:41:34.1 +20:23.8+25.13%79.92%
10 179 Võ Băng Nga --  40- F 1:41:36.3 +20:26.0+25.17%79.89%
11 178 Trương Hương Ly --  40- F 1:44:36.2 +23:25.9+28.87%77.60%
12 125 Lê Thị Thu Dung Mực Béo  40- F 2:28:36.9 +1:07:26.6+83.09%54.62%