LUT2017 - LUT Results Final

Saturday, August 19, 2017 00:00 (GMT+7) - Final results

Race info
Sport: Running - track
Location: Đồng Đò, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội, Viet Nam
Start type: Mass start
Racers: 10
Laps: 7
Timed on: iPad
Timed with: Webscorer PRO
Updated: Monday, August 21, 2017 10:55 (GMT+7)
Organized by: Ultra Holic
Race website: fb.com/ultraholic

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

LUT2017 - LUT Results Final

Place Bib Racer name Affiliation Category Gender Lap 1
1 206 Nguyen Hoa Viet lang cmn thang  40+ M 1:11:41.0 -+0.00%100.00%
2 145 Âu Mạnh Toàn TriO69  40+ M 1:25:23.7 +13:42.7+19.13%83.94%
3 114 VŨ TOÀN DO TOM  40+ M 1:25:44.8 +14:03.8+19.62%83.60%
4 190 Kim youngki --  40+ M 1:30:02.9 +18:21.9+25.62%79.61%
5 155 Trần Đăng Khoa TriO69  40+ M 1:51:33.1 +39:52.1+55.62%64.26%
6 137 Phạm Việt Cường TriO69  40+ M 1:51:38.8 +39:57.8+55.75%64.21%
7 177 Nguyen Quang Huy HBR  40+ M 1:51:53.5 +40:12.5+56.09%64.06%
8 131 Nguyễn Đỗ Hùng HBR  40+ M 2:11:08.1 +59:27.1+82.94%54.66%
9 121 Trịnh Nam Hải LDR  40+ M 6:22:12.8 +5:10:31.8+433.20%18.75%
10 143 Nguyễn Tiến Hùng TriO69  40+ M 6:41:42.1 +5:30:01.1+460.38%17.84%