HTC funrun 2021

Saturday, April 10, 2021 07:00 (GMT+7) - Start list

Race info
Sport: Running
Location: Hanoi, Viet Nam
Start type: Manual wave start
Wave grouping: By distance
Racers: 28
Updated: Wednesday, April 7, 2021 21:38 (GMT+7)
Organized by: HTC

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

HTC funrun 2021

Bib Racer name
Affiliation
Distance Category Wave Start time
100 Raymond Do 100100  10km 10km
101 Đinh Khánh linh 100101  10km 10km
102 Trần Khánh linh 100102  10km 10km
103 Lê Thị Thúy Vinh 100103  10km 10km
104 Nguyễn Duy Tùng 100104  10km 10km
105 Lê Văn Tuyên 100105  10km 10km
180 Đỗ Văn Chung 100080  10km 10km
181 Hoàng Anh Chương 100081  10km 10km
182 Nguyễn Anh Tuấn 100082  10km 10km
183 Nguyễn Đình Tiến 100083  10km 10km
184 Nguyễn Phụ Hưng 100084  10km 10km
185 Nguyễn Thanh Sang 100085  10km 10km
186 Nguyễn Văn Sửu 100086  10km 10km
187 Phạm Đức Trung 100087  10km 10km
188 Phùng Quang Hưng 100088  10km 10km
189 Trịnh Xuân Cường 100089  10km 10km
190 Nguyễn Kim Thắng 100090  10km 10km
191 Nguyễn Thanh An 100091  10km 10km
192 Trịnh Ngọc Hùng 100092  10km 10km
193 Phạm Xuân Hải 100093  10km 10km
194 Lê Văn Tuấn 100094  10km 10km
195 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 100095  10km 10km
196 Phạm Xuân Hòa 100096  10km 10km
197 Hoàng Văn Hưng_10k 100097  10km 10km
198 Hà Văn Vượng 100098  10km 10km
199 Lê Văn Khoa 100099  10km 10km
6996 Đặng Hiếu Nhơn 6996  10km 10km
31580 Hoàng Tạ Quang 310580  10km 10km