Free Run Ho Tay 11th Feb 2018

Sunday, February 11, 2018 06:26 (GMT+7) - Start list

Race info
Sport: Running - road
Location: Hanoi, Viet Nam
Start type: Mass start
Racers: 24
Updated: Friday, February 23, 2018 17:00 (GMT+7)
Organized by: Chạy Vì Mình - Run For Self
Race notes
Open Run around Ho Tay on 11th Feb 2018.
Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

  • Start list
Bib Racer name
Affiliation
Distance Category Wave Age Gender Start time
777 Ivana's Husband   M 06:26:26
611 Lê Văn Nhất   M 06:26:26
444 Ivana   F 06:26:26
887 Mèo   M 06:26:26
1018 Trịnh Anh Quân   15 M 06:26:26
6789 Tommy   M 06:26:26
21028 Trung   M 06:26:26
1683 Đào Minh Tuấn   M 06:26:26
23218 Trí   M 06:26:26
2910 Bông   F 06:26:26
2018 Thang Trinh   M 06:26:26
9999 Chưởng Pacer   M 06:26:26
8888 Hiếu   M 06:26:26
1412 Luu Zanh Quang   M 06:26:26
7777 Nguyễn Việt Hùng   M 06:26:26
6666 Hải   M 06:26:26
19651 Cô Tâm   F 06:26:26
1984 Linh   F 06:26:26
1188 Hải Yến   F 06:26:26
1111 Nguyễn Khánh   F 06:26:26
2222 Ngô Khánh   F 06:26:26
1234 Ms Áo Đỏ Late Start  F 06:26:26
4321 Mr Unknown Late Start  M 06:26:26
3333 Sai Gon Boy Late Start  M 06:26:26