Race progress: LUT2017 Powered by Salomon

  • Race started:
    Tuesday, August 15, 2017 20:45 (GMT+7)
  • Race location:
    Hanoi, Viet Nam
Total laps: Time-limited | Race finished
Place Bib Racer name Category After   Finish time
1 123 Vi Tuấn Hiệp
1:39.3 (1)
4:04.7 2--100%0.00%0.00%
2 8 Đặng Xuân Việt
1:39.3 (1)
-1 lap 1-----
2 12 Dao Vinh Nam
1:39.3 (1)
-1 lap 1-----
2 46 Lò A Zính
1:39.3 (1)
-1 lap 1-----
2 47 LUONG NGOC LONG
1:39.3 (1)
-1 lap 1-----
2 52 Ngo Viet Dung
1:39.3 (1)
-1 lap 1-----
2 85 Nguyen thi tieu phuong
1:39.3 (1)
-1 lap 1-----
2 89 Nguyễn Tuấn Anh
1:39.3 (1)
-1 lap 1-----
2 90 Nguyễn Tuấn Hưng
1:39.3 (1)
-1 lap 1-----
2 100 Phạm Thị Thọ
1:39.3 (1)
-1 lap 1-----
11 80 Nguyễn Thị Thanh Bình
3:33.5 (11)
-1 lap 1-----
12 36 Le Dinh Thang
3:37.3 (12)
-1 lap 1-----
13 14 Đinh Ngọc Khánh
3:41.6 (13)
-1 lap 1-----
14 15 DINH NGUYEN HOAN AI
3:42.8 (14)
-1 lap 1-----
15 59 Nguyen Hoa Viet
3:43.3 (15)
-1 lap 1-----
16 57 NGUYEN HA ANH
3:44.2 (16)
-1 lap 1-----
17 128 Vũ Thanh hoa
4:03.9 (17)
-1 lap 1-----
18 131 VŨ TOÀN
4:05.2 (18)
-1 lap 1-----
19 120 Trịnh Văn Linh
4:05.6 (19)
-1 lap 1-----