Ultralanovka pre Plamienok 2021

Saturday, April 10, 2021 00:00 (GMT+1)

Event info
Sport: Running - trail
Location: Bratislava, Slovakia (Slovak Republic)
Registrations: 21
Registration closes: Wednesday, March 31, 2021 23:59 (GMT+1)
Organized by: Liga lanovka o.z.
Event website: www.ultralanovka.sk
Event notes

"UltraLanovka pre Plamienok 2021"

je charitatívny projekt s cieľom podporiť detský mobilný hospic n.o. PLAMIENOK.
24 hodinové ultra trail preteky na 3 km okruhu s 1 non-stop občerstvovacou stanicou a výškovým stúpaním okruhu 194 m majú za cieľ UPÚTAŤ POZORNOSŤ VEREJNOSTI na tému starostlivosti o vážne choré a nevyliečiteľné deti a ich často na pomoc odkázané rodiny. Organizátori ako aj prihlásení bežci chcú touto zbierkou položiť základ pre zhromaždenie ešte vyššej cieľovej sumy.

Počet štartujúcich v kategórii ULTRA je limitovaný na max. 70 pretekárov.
Výška štartovného pre jednu osobu je limitovaná na minimálnu čiastku =100,- €. Horná hranica sumy štartovného nie je limitovaná.

Odporúčame bežcom, ktorí sa chcú zúčastniť pretekov a pomôcť, aby sa v tejto veci obrátili na okruh svojich známych, príbuzných, prípadne kolegov v práci. Požiadajte o osobný sponzoring vo forme príspevku na štartovné, prípadne uzavrite s priateľmi ľubovoľnú finančnú stávku o Vašom predpokladanom výkone na pretekoch (počet zabehnutých okruhov za 24 hodín). Môžete tak veľmi ľahko znásobiť svoj minimálny vklad a prirodzene tak začať šíriť hlavný odkaz nášho podujatia do svojho okolia.

Propozície podujatia:
www.ultralanovka.sk/propozicie-ultra-behu


V prípade ak epidemiologická situácia a opatrenia RÚVZ nepovolia hromadné podujatia, podujatie sa bude konať virtuálne.
Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

Webscorer account
Who are you registering?
Team name
 
First name
 
Last name
 
Email address
 
Year of birth
           
Gender
 
Club name


   
Phone #
 
Mesto
 
ZÁKLADNÉ ŠTARTOVNÉ - príspevok n.o. PLAMIENOK (min. 100€), ako registrovaný pretekár uhradíš na č. účtu o.z. Liga lanovka: 2501519918/8330 najneskôr do 31.03.2021. Vlastné zbierky z radov priateľov a kolegov môžeš priniesť a odovzdať priamo na mieste.
 *
 
Na štart 24 hodinových pretekov začínajúcich 10. apríla 2021 o 00h:00m:00s musíš prísť najneskôr 09. apríla 2021 o 22:30, inak nemôžeš štartovať. Je to zrozumieteľné?
 *
 
Prehlasujem, že som dostatočne pripravený na štart na podujatí, prehlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Oboznámil som sa s propozíciami podujatia, s organizačným poriadkom podujatia a pokynmi organizátora.
 *
 
Som si vedomý, že podujatie tohto charakteru kladie na moju osobu zvýšenú fyzickú aj psychickú záťaž a prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť.
 *
 
Prehlasujem, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb.
 *