SHERPA CUP PETRA RAMEŠE 2020

Monday, September 28, 2020 11:00 (GMT+1)

Event info
Sport: Running - hill
Location: Lesná, Czech Republic
Registration closes: Wednesday, September 23, 2020 23:59 (GMT+1)
Organized by: Horský klub Lesná / Lyžařský klub Jirkov
Event website: https://www.horskyareal-lesna.cz/
Event notes

13. ročník závodu do vrchu se zátěží


Délka trati: 2325 m
Převýšení trati: 200 m
Zátěž: 0 - 40 kg podle kategorie
Prezentace: 8:30 - 10:30 u Horské služby Pyšná

Startovné podle kategorií: přihlášení předem / přihlášení na místě
A - E (muži + ženy) 150 / 250 Kč
F - G (junioři) 100 / 200
H - M (děti) 50 / 100
Prezentováni budou přednostně předem přihlášení účastníci s uhrazeným startovným.

Start:
kategorie D, E, L, M ......11:00 hod.
kategorie F - K ............. 11:15 hod.
kategorie A - C ............. 11:30 hod.

Věk a zátěže:
A muži 2001 - 1975 / 40 kg
B muži 1974 - 1963 / 30 kg
C muži 1962 a starší / 15 kg
D ženy 2001 - 1975 / 10 kg
E ženy 1974 a starší / 5 kg
F junioři 2004 - 2002 / 15 kg
G juniorky 2004 - 2002 / 10 kg
H+I děti 2009 - 2005 / 5 kg
J+K děti 2013 - 2010 / 1 kg
L+M děti 2014 a mladší / 0 kg

propozice
Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

The entry fee varies - make selections to show the fee.
Webscorer account
Who are you registering?
Team name
 
First name
 
Last name
 
Email address
 
Year of birth
           
Gender
 
Kategorie
 
Event entry fee TBD
Klub
Please review the waiver provided by the event organizer and click the check box below to accept it. Print waiver

Podmínky účasti v závodě SHERPA CUP a vyloučení odpovědnosti


● Každý účastník akce zodpovídá za své schopnosti a zdravotní stav před, během akce i po ní. Za účastníka ve věku do 18 let je odpovědný jeho zákonný zástupce.
● Pořadatel neodpovídá jakýmkoliv způsobem za škody vzniklé v souvislosti s konaným sportovním podnikem.
● Všichni účastníci jsou povinni se řídit pokyny pořadatelů.
● Účastník akce se zavazuje dodržovat zásady v duchu fair play. Závodník je povinen se nechat označit startovním číslem podle pokynů pořadatele. Závodník musí absolvovat celou trať tak, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže trať opustí, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil. Účastník musí absolvovat vytyčenou trať pouze vlastními silami bez cizí pomoci (osoby, zvířete, jiného pomocného prostředku). Sporné záležitosti, které nejsou řešeny pravidly, řeší pořadatel.
● Účastní závodu je povinen se chovat šetrně k životnímu prostředí a neodhazovat odpadky na trať i mimo ni.
● Trasa závodu je pro všechny kategorie stejná.
● Účastník závodu souhlasí, že budou z identifikačních důvodů zpracovávány tyto jeho osobní údaje
(jméno a příjmení, rok narození, pohlaví, email).
● Účastník závodu souhlasí, že bude prováděna foto a video dokumentace závodu.
Jméno a Příjmení zákonného zástupce, který schvaluje tuto činnost