Beh na Pajštún (zimná edícia) 9.ročník

Saturday, February 8, 2020 10:00 (GMT+1)

Event info
Sport: Running - trail
Location: Stupava, Slovakia (Slovak Republic)
Registrations: 69
Registration closes: Thursday, February 6, 2020 22:00 (GMT+1)
Organized by: OZ SALUTE
Event website: https://www.facebook.com/obcianskezdruzenieSALUTE/
Event notes

9. ročník lesného Behu na Pajštún (zimná edícia) - 08.02.2020OZ SALUTE srdečne pozýva všetkých nadšencov lesného behu na tradičný 9. ročník Behu na Pajštún (zimná edícia), ktorý sa uskutoční dňa 08. februára 2020.


Dátum: 08.02.2020, 10:00h
Dĺžka trate: 10,5 km
Prevýšenie: 456 m
Povrch: lesný terén
Prezentácia: na mieste štartu od 8:00 do 9:30

Registrácia/Štartovné:

REGISTRÁCIA IBA ONLINE!!! Uzatvorenie registrácie bude 06.02.2020 o 22:00.
NA MIESTE NIE JE MOŽNÉ SA REGISTROVAŤ, JE MOŽNÉ IBA UHRADIŤ REGISTRÁCIU!


Úhrada štartovného do 03.02.2020 prevodom na účet SK07 1100 0000 0029 4304 5174
(do poznámky uviesť meno a priezvisko pretekára) 12,00 €
Úhrada štartovného na mieste pri preberaní štartového čísla: 15,00 €

Miesto konania/štartu: Penzión Intenzíva Nová 1555/66, 900 31 Stupava (smer Borinka)
Štart: 10:00 h (9:50 beh so psom)
Cieľ: Penzión Intenzíva Nová 1555/66, 900 31 Stupava (smer Borinka)
Limit pre dobeh do cieľa: 3 hodiny

Kategórie:
M, M40, M50, M60, Z, Z40, Z50, Z60
Beh so psom Ženy/Beh so psom Muži
Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.

Občerstvenie: v cieli guláš, palacinky, voda, čaj a ovocie

Ceny: Každý účastník si odnesie účastnícku medailu. Prví traja bežci v každej kategórii budú vecne ocenení. Kategória bude vyhlásená iba ak sa jej zúčastnia minimálne traja bežci.

Organizátor nezodpovedá za stratu osobných vecí.
Preteky sa budú konať za každého počasia.

Šatne: Možnosť prezlečenia v penzióne Intenzíva

Informácie: na tel.č: 0911 123 711 alebo email: lesnybehstupava@gmail.com

Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

Webscorer account
Who are you registering?
Team name
 
First name
 
Last name
 
Email address
 
Year of birth
           
Gender
 
Phone #
 
Mesto
 
Vzdialenosť
 
Kategória
 
Klub
Poznámka
Please review the waiver provided by the event organizer and click the check box below to accept it. Print waiver
Čestne vyhlasujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé.
Čestne vyhlasujem, že som oboznámený s
propozíciami súťaže.
Čestne vyhlasujem, že som oboznámený so spôsobom
spracúvania mojich osobných údajov.
Česte vyhlasujem, že som dostatočne pripravený na štart na podujatí, vyhlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Som si vedomý, že podujatie tohto charakteru kladie na moju osobu zvýšenú fyzickú aj psychickú záťaž a vyhlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť. Vyhlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť a riziká spojené s mojou účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi či ďalším partnerom podujatia a všetkým tretím osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľajú na podujatí, pred, počas ako aj po podujatí.
Vyhlasujem, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb.

Týmto udeľujem súhlas na vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových,
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na
podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných
telekomunikačných kanáloch a sociálnych sieťach pre prezentačné účely organizátora.
Meno a priezvisko zákonného zástupcu