Ciklokros liga powered by TRAIL - ZG/Gr.M. 10.kolo

Sunday, January 26, 2020 11:00 (GMT+1)

Event info
Sport: Cycling - cyclocross
Location: Zagreb/Grad mladih, Croatia
Registrations: 34
Registration closes: Saturday, January 25, 2020 23:59 (GMT+1)
Organized by: BK Vid Ročić
Event website: https://www.facebook.com/pg/ciklokros/events/
Event notes
Sudjelovati mogu svi koji imaju ispravan bicikl i kacigu!!! Vidimo se!

Prijave ovdje i na startu, podjela brojeva na dan održavanja utrke od 09:00h do zaključno 30 minuta prije starta.
Startnina 20,00HRK, kategorija Do15 (U15) ne plaća startninu!
Više informacija na
FB eventa i WEBu lige ciklokros.hr
Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

This event is part of a series. To register for an entire series click the series name below.
Ciklokros liga powered by TRAIL (prijavi sva kola)  
Webscorer account
Who are you registering?
klub
 
First name
 
Last name
 
Email address
 
Year of birth
           
Gender
 
Team name


   
Select bike


   
grad
 
država
 
kategorija
 
Please review the waiver provided by the event organizer and click the check box below to accept it. Print waiver
SUGLASNOST ZA SUDJELOVANJE NA UTRKAMA REKREATIVNE CIKLOKROS LIGE

Potvrđujem da su svi podaci na ovom obrascu točni, te da se isti mogu koristiti i obrađivati isključivo za potrebe organiziranja i provedbe utrke i sukladno propozicijama utrke u okviru REKREATIVNE CIKLOKROS LIGE. Suglasan sam s time da moguće fotografije, video-materijale i audiomaterijale utrke čiji sam sudionik, organizator koristi u marketinške svrhe bez naknade i bez moje posebne prethodne suglasnosti. Također potvrđujem da su mi navedene propozicije za utrku poznate, jasne i razumljive, te da na njih dajem svoju slobodnu privolu, te da organizatora i sponzore oslobađam od odgovornosti u slučaju nezgode i/ili nesavjesnog postupanja mene, maloljetne osobe koju zastupam ili trećih osoba. Jednako tako, svojim potpisom dajem svoju izričitu suglasnost da ću se pridržavati svih Pravila ove biciklističke utrke, kao i dodatnih uputa službenih osoba organizatora i osoba koje održavaju javni red, u slučaju potrebe. Također potvrđujem da imam zakonsko ovlaštenje zastupati gore navedenog sudionika utrke koji je maloljetan, te da sam suglasan da sudjeluje u navedenoj utrci. Ova suglasnost se odnosi na sve utrke rekreativne ciklokros lige.
Ime i prezime roditelja / zakonskog zastupnika maloljetnog sudionika