12kmVPBank

Sunday, December 16, 2018 07:21 (GMT+7) - Preliminary results

Race info
Sport: Running - road
Location: Ho Chi Minh City, Viet Nam
Start type: Mass start
Racers: 15
Laps: 4
Timed on: iPhone
Timed with: Webscorer PRO 3.1
Updated: Sunday, December 16, 2018 09:26 (GMT+7)

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

12kmVPBank

Place Bib Racer name Category Gender Lap 1
1 12017 NGUYỄN THỊ YẾN F 14:12.0 -+0.00%100.00%
2 12006 Ngô Thị Gấm F 15:50.1 +1:38.1+11.51%89.67%
3 12037 Phạm Đinh Kiều Chinh F 16:31.0 +2:19.0+16.31%85.97%
4 12009 Nguyễn Phạm Thùy Lan F 18:30.2 +4:18.2+30.31%76.74%
5 12035 Võ Quỳnh Ly F 19:43.7 +5:31.7+38.93%71.98%
6 12027 Võ Thị Oanh Kiều F 20:04.8 +5:52.8+41.41%70.72%
7 12040 Trương Nguyễn Diễm Trang F 20:10.7 +5:58.7+42.10%70.37%
8 12003 Ngô Thị Gấm F 20:20.9 +6:08.9+43.30%69.78%
9 12042 NGUYỄN THỊ YẾN F 21:09.8 +6:57.8+49.04%67.10%
10 12013 Phạm Thục Nhàn F 22:30.8 +8:18.8+58.54%63.07%
11 12012 Tran Thi Lan Phuong F 22:54.5 +8:42.5+61.33%61.99%
12 12041 Hứa Bích Trân F 23:01.3 +8:49.3+62.12%61.68%
13 12029 Nguyễn Thị Tú Quyên F 23:22.5 +9:10.5+64.61%60.75%
14 12007 Phạm Thị Phương Liên F 24:31.1 +10:19.1+72.66%57.92%
15 12010 Trương Bảo Ngân F 30:41.8 +16:29.8+116.17%46.26%