HTC funrun 2021

Saturday, April 10, 2021 07:00 (GMT+7) - Start list

Race info
Sport: Running
Location: Hanoi, Viet Nam
Start type: Manual wave start
Wave grouping: By distance
Racers: 21
Updated: Wednesday, April 7, 2021 21:38 (GMT+7)
Organized by: HTC

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

HTC funrun 2021

Bib Racer name
Affiliation
Distance Category Wave Start time
220 Đỗ Diệu Thủy 200020  20km 20km
221 Trần Kim Phượng 200021  20km 20km
222 Đỗ Tiến Quân 200022  20km 20km
223 Nguyễn Quang Hòa 200023  20km 20km
224 Nguyễn Văn Toàn 200024  20km 20km
225 Trần Viết Tiến 200025  20km 20km
226 Vũ Ngọc Hội 200026  20km 20km
227 Nguyễn Văn Tiến 200027  20km 20km
228 Hoàng Hải Hà 200028  20km 20km
229 Nguyễn Thanh Tùng 200029  20km 20km
230 Nguyễn Minh Thắng 200030  20km 20km
231 Nguyễn Xuân Tiến 200031  20km 20km
232 Chu Thị Thu Hương 200032  20km 20km
233 Hoàng Văn Hưng_20K 200033  20km 20km
234 Nguyễn Hoàng Hà 200034  20km 20km
235 Hoàng Bằng Giang 200035  20km 20km
236 Mr. OSINENSIS 200036  20km 20km
237 Ngô Văn Khánh 200037  20km 20km
238 Văn Đức Phú 200038  20km 20km
239 Vũ Xuân Hiếu 200039  20km 20km
240 Hoàng Thành 200040  20km 20km