LUT2017 - LUT Results Final

Saturday, August 19, 2017 00:00 (GMT+7) - Start list

Race info
Sport: Running - track
Location: Đồng Đò, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội, Viet Nam
Start type: Mass start
Racers: 81
Updated: Monday, August 21, 2017 10:55 (GMT+7)
Organized by: Ultra Holic
Race website: fb.com/ultraholic

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

LUT2017 - LUT Results Final

Bib Racer name
Affiliation
Distance Category Gender Start time
102 Nguyễn Thị Đường HBR  40- F 00:00:00
105 Nguyễn Thị Hà --  40- F 00:00:00
106 Nguyễn Thị Thu Trang --  40- F 00:00:00
107 Nguyễn Thị Thu Phương HBR  40- F 00:00:00
125 Lê Thị Thu Dung Mực Béo  40- F 00:00:00
133 Nguyễn Thị Bích Thuỷ SVCLB  40- F 00:00:00
135 Bui Hai Van --  40- F 00:00:00
136 Lê Thị Ngọc --  40- F 00:00:00
170 Nguyễn Hường TriO69  40- F 00:00:00
178 Trương Hương Ly --  40- F 00:00:00
179 Võ Băng Nga --  40- F 00:00:00
180 Hang Pham HBR  40- F 00:00:00
182 Klaudia Maria Salamon --  40- F 00:00:00
187 Nguyễn Thị Phương --  40- F 00:00:00
195 Phạm Thu --  40- F 00:00:00
196 Nguyễn Thị Thuyết HBR  40- F 00:00:00
199 Bui Thi Van Anh --  40- F 00:00:00
200 Nguyễn Xuân Cẩm Tú --  40- F 00:00:00
201 Cẩm Thảo LDR  40- F 00:00:00
204 Nguyễn Thị Thanh Bình --  40- F 00:00:00
207 Le Thanh Phuong LDR  40- F 00:00:00