Race progress: LUT2017 - LUT Results Final

  • Race started:
    Saturday, August 19, 2017 00:00 (GMT+7)
  • Race location:
    Đồng Đò, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội, Viet Nam
Total laps: Time-limited | Race finished
Place Bib Racer name Category After   Finish time
1 102 Nguyễn Thị ĐườngHBR  40-
1:22:23.9 (2)
3:06:21.1 (2)
4:56:31.5 (2)
6:32:41.9 (1)
8:24:31.0 (1)
10:19:38.7 (1)
12:51:17.0 --100%6.20%6.20%
2 187 Nguyễn Thị Phương--  40-
1:23:00.9 (3)
2:57:29.3 (1)
4:45:04.0 (1)
6:42:22.3 (2)
8:45:42.1 (3)
11:40:14.8 (3)
14:33:15.0 +1:41:58.0+13.22%88.32%-6.20%-6.20%
3 208 Nguyen Thi Tieu PhuongSalomon  40+
1:29:33.6 (5)
3:14:03.6 (5)
5:08:31.7 (3)
6:45:05.1 (3)
8:31:02.2 (2)
10:34:46.7 (2)
-1 lap -----
4 192 Phạm Thị ThọĐô Tõm  40+
1:41:34.1 (9)
3:39:18.0 (7)
5:38:38.4 (5)
7:32:20.1 (5)
9:58:17.7 (4)
-
-2 laps -----
5 136 Lê Thị Ngọc--  40-
1:30:20.7 (6)
3:08:13.3 (3)
5:13:08.4 (4)
7:23:25.3 (4)
-
-
-3 laps -----
6 182 Klaudia Maria Salamon--  40-
1:21:10.3 (1)
3:12:01.9 (4)
5:40:53.2 (6)
7:59:47.4 (6)
-
-
-3 laps -----
7 133 Nguyễn Thị Bích ThuỷSVCLB  40-
1:26:28.0 (4)
3:18:40.9 (6)
6:17:19.2 (7)
9:13:56.0 (7)
-
-
-3 laps -----
8 107 Nguyễn Thị Thu PhươngHBR  40-
1:40:55.3 (7)
3:51:00.8 (8)
6:35:10.8 (8)
9:34:03.5 (8)
-
-
-3 laps -----
9 179 Võ Băng Nga--  40-
1:41:36.3 (10)
4:10:29.9 (10)
7:07:41.0 (9)
9:41:17.7 (9)
-
-
-3 laps -----
10 178 Trương Hương Ly--  40-
1:44:36.2 (11)
4:10:52.6 (11)
7:07:46.3 (10)
9:41:19.4 (10)
-
-
-3 laps -----
11 199 Bui Thi Van Anh--  40-
1:41:04.8 (8)
4:05:40.9 (9)
7:41:30.3 (11)
10:37:24.2 (11)
-
-
-3 laps -----
12 125 Lê Thị Thu DungMực Béo  40-
2:28:36.9 (12)
5:12:14.0 (12)
10:03:04.9 (12)
14:37:14.2 (12)
-
-
-3 laps -----
- 105 Nguyễn Thị Hà--  40-
-
-
-
-
-
-
DNF -----
- 106 Nguyễn Thị Thu Trang--  40-
-
-
-
-
-
-
DNF -----
- 135 Bui Hai Van--  40-
-
-
-
-
-
-
DNF -----
- 170 Nguyễn HườngTriO69  40-
-
-
-
-
-
-
DNF -----
- 180 Hang PhamHBR  40-
-
-
-
-
-
-
DNF -----
- 195 Phạm Thu--  40-
-
-
-
-
-
-
DNF -----
- 204 Nguyễn Thị Thanh Bình--  40-
-
-
-
-
-
-
DNF -----
- 196 Nguyễn Thị ThuyếtHBR  40-
-
-
-
-
-
-
DSQ -----
- 200 Nguyễn Xuân Cẩm Tú--  40-
-
-
-
-
-
-
DSQ -----
- 201 Cẩm ThảoLDR  40-
-
-
-
-
-
-
DSQ -----
- 207 Le Thanh PhuongLDR  40-
-
-
-
-
-
-
DSQ -----