Race progress: LUT2017 - LUT Results Final

  • Race started:
    Saturday, August 19, 2017 00:00 (GMT+7)
  • Race location:
    Đồng Đò, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội, Viet Nam
Total laps: Time-limited | Race finished
Place Bib Racer name Category After   Finish time
1 206 Nguyen Hoa Vietlang cmn thang  40+
1:11:41.0 (1)
2:36:05.5 (1)
4:15:42.0 (1)
6:32:01.7 (1)
8:44:44.8 (1)
11:36:25.1 (1)
13:32:36.8 7--100%0.00%0.00%
2 114 VŨ TOÀNDO TOM  40+
1:25:44.8 (3)
3:13:08.6 (5)
5:29:37.5 (4)
7:46:27.4 (4)
9:51:10.3 (2)
12:02:23.6 (2)
-1 lap 6-----
3 190 Kim youngki--  40+
1:30:02.9 (4)
3:12:15.3 (4)
5:08:39.3 (3)
7:16:34.8 (2)
-
-
-3 laps 4-----
4 155 Trần Đăng KhoaTriO69  40+
1:51:33.1 (5)
3:01:30.6 (3)
4:35:58.3 (2)
7:30:57.5 (3)
-
-
-3 laps 4-----
5 137 Phạm Việt CườngTriO69  40+
1:51:38.8 (6)
4:00:59.1 (7)
6:22:37.8 (5)
9:02:59.2 (5)
-
-
-3 laps 4-----
6 177 Nguyen Quang HuyHBR  40+
1:51:53.5 (7)
3:53:12.6 (6)
6:39:58.5 (6)
9:25:36.6 (6)
-
-
-3 laps 4-----
7 121 Trịnh Nam HảiLDR  40+
6:22:12.8 (9)
7:35:18.5 (9)
8:57:16.1 (9)
10:27:55.0 (7)
-
-
-3 laps 4-----
8 131 Nguyễn Đỗ HùngHBR  40+
2:11:08.1 (8)
3:01:25.0 (2)
7:16:16.7 (7)
10:47:34.8 (8)
-
-
-3 laps 4-----
9 145 Âu Mạnh ToànTriO69  40+
1:25:23.7 (2)
4:05:31.3 (8)
7:48:32.0 (8)
11:12:57.0 (9)
-
-
-3 laps 4-----
10 143 Nguyễn Tiến HùngTriO69  40+
6:41:42.1 (10)
8:28:51.9 (10)
10:30:28.4 (10)
12:38:54.8 (10)
-
-
-3 laps 4-----
- 116 DINH NGUYEN HOAN AI--  40+
-
-
-
-
-
-
DNF 0-----
- 134 Nguyễn Hoàng LongHBR  40+
-
-
-
-
-
-
DNF 0-----
- 154 Đào Trọng HuyTriO69  40+
-
-
-
-
-
-
DSQ 0-----